Skaboard-that-tro-choi

Skaboard thật trò chơi

Mục đích của trò chơi là ghi được càng nhiều điểm càng tốt bằng cách thực hiện thủ thuật.

Điều khiển.

  • : Chuyển tiếp.
  • : Phanh.
  • : Di chuyển.
  • : Chuyển.
  • : Con số.

78% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi