Cascades-skate-tro-choi-voi-american-dragon

Cascades Skate trò chơi với American Dragon

Mục đích là để đạt được cacardes để điểm số điểm.

Điều khiển.

  • ,.,.,.+.: Hãy thác nước.
  • : Giữ phím để chọn lên tốc độ, phát hành trước khi vượt qua "khu vực khởi động".

50% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi