Vuot-chuong-ngai-vat-trong-skate

Vượt chướng ngại vật trong Skate

Chọn một nhân vật và giúp tránh chướng ngại vật.
Sử dụng các phím sau để chơi:

Điều khiển.

  • : Di chuyển / li>.
  • : Chuyển nhanh (sử dụng một sự kết hợp của các phím mũi tên để làm pha nguy hiểm.)

100% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi