Tro-choi-skate-va-toan

Trò chơi Skate và Toán

Trong trò chơi này, bạn phải giải quyết tính toán skate để thực hiện nhảy và pha nguy hiểm.

Điều khiển.

  • : Gặp gỡ các tính toán.

100% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi