Skate-tro-choi

Skate trò chơi

Trong trò chơi này bạn Skate theo đuổi của cảnh sát, cố gắng thoát khỏi chúng.
Cẩn thận vì đường được lấp đầy với những trở ngại mà bạn phải tránh.

Điều khiển.

  • : Di chuyển và nhảy.

0% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi