Skate-trò-chơi-với-một-người-đàn-ông-thời-tiền-sử

Skate trò chơi với một người đàn ông thời tiền sử

Trợ giúp người đàn ông thời tiền sử để thu thập dừa càng nhiều càng tốt.

Điều khiển.

  • : Chuyển.
  • : Nghiêng về phía trước.
  • : Nghiêng về phía sau.

50% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi