Golf-skateboard

Golf Skateboard

Trò chơi này cung cấp một tập hợp các xe gắn máy, quad, skate ...
Mục tiêu trong trò chơi này là để kiểm soát chiếc xe để hoàn thành khóa học trở ngại càng nhanh càng tốt.

Điều khiển.

  • : Chuyển tiếp.
  • : Go.
  • : Nghiêng về phía trước.
  • : Nghiêng về phía sau.
  • : Chuyển.

100% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi