สเก็ตบอร์ดเกมที่อยู่ในเมือง

เกมสเก็ตบอร์ดที่อยู่ในเมือง

เดินตัวเองเข้ามาในถนนและมีกลวิธีการทำสนุกกับกระดานสเก็ตของคุณ ..

ควบคุม

  • : กระโดดและทำเทคนิค
  • : Making ตัวเลข

50% รักเกมนี้
เกมทั้งหมด